Yayınlar – Publications

Hakan Taşçı – Tahvil, Bono ve Eurobond Ürünleri

Sabit getirili menkul kıymetler bunları satın alanlara alacaklılık hakkı sağlayan, belirli bir meblağı temsil eden, dönemsel gelir getiren ve vade sonunda ihraççı tarafından ödeme taahhüdünde bulunulan yatırım araçlarıdır. Sabit getirili menkul kıymetler ürünlerinde yatırımcı vade sonunda ne kadarlık bir gelir [...]

Hakan Taşçı – Finansal Okuryazarlık – Mevduat Hesapları: Mayıs – 2020

Birikimlerimizi hem fiziki olarak güvenli bir şekilde koruyabilmek hem de enflasyona karşı değer kaybetmesine engel olmak amacıyla mutlaka çeşitli yatırım ürünlerinde değerlendirmemiz gerekmektedir. Piyasalarda pek çok sayıda yatırım ürünü bulunmakta ve her geçen gün bunlara yenileri de eklenmektedir. Bu çok [...]

Hakan Taşçı – Yatırım Ürünleri için Finansal Okuryazarlık: Nisan-2020

Finansal Okuryazarlık konusunun inceleme alanlarından birisi nasıl birikim yapabilir ve bu birikimler hangi yatırım araçlarında değerlendirebilir başlığıdır.  Bu bağlamdaki diğer önemli bir başlık ise, borçlanma ihtiyacı hangi kaynaklardan ve ne şekilde karşılanmalı sorusunun cevabıdır. Ancak bu konu bir başka yazıda [...]

Global Economy Recovery After Crisis Largely Depends on State Policies

Econfo president shared his opinions on covid-19 economic crisis with PenzaNews on April 30th. penzanews.ru

Ensuring Water Security in the Middle East: Policy Implications

ECONFO Başkan Yardımcısı Dr. Ali Oğuz DİRİÖZ’ün, Ortadoğu’da Su Güvenliği ile ilgili Euromesco Joint Policy Study 15; “Ensuring Water Security in the Middle East: Policy Implications” yazısı yayınlanmıştır. Emeği geçen bütün diğer editör ve yazarlara da tebrikler. @LielMaghen @PolitKonflikt @AravaInstitute […]

Savunma Ekonomisi Nedir ve Ne Çalışır?

Prof. Dr. Harun ÖZTÜRKLER Savunmanın, gıda arz güvenliği ile birlikte, her ülke için temel beka sorunu olmasına karşın savunma ekonomisinin ilgili literatürde oldukça az ilgi görüyor olması izaha muhtaç bir durumdur. Savunmayı klasik ve dar anlamıyla bir ülkenin toprak bütünlüğünün [...]

Türkiye’de Tarımsal Verimlilik

Prof. Dr. Harun ÖZTÜRKLER Bir ülkenin ekonomik büyüklüğünü gayrisafi yurtiçi hasılada (GSYH) ile ölçüyoruz. O ülkenin ekonomik refah düzeyini ise, kişi başına GSYH yansıtmaktadır. Böylece ekonomik refahta artış sağlayabilmek için GSYH’nın nüfus artış hızından daha büyük bir hızla artırılabilmesi gerekmektedir. [...]

Verimlilik ve Uzun Dönem Toplumsal Refah

Prof. Dr. Harun ÖZTÜRKLER İktisatçılar verimliliği çok basit anlamda bir üretim faktörünün birimi başına düşen çıktı ve verimlilik artışını bu çıktıda zaman içerisinde ortaya çıkan artış olarak tanımlamaktadır. Üretimin iki temel iki faktörü sermaye ve işgücüdür. Sermaye de kendi içerisinde [...]

Kent Ekonomisi Nedir?

Prof. Dr. Harun Öztürkler Kent ekonomisi, ekonomi ile coğrafyayı bir araya getiren, hanehalkları, firmalar ve yerel yönetimlerin, yer seçimleri ve diğer ekonomik, sosyo-ekonomik ve ekonomi-politik karar süreçlerinde etkinlik ve optimal seçimlerin koşullarını ve bu koşulların yerine getirilmesinde kamusal politikaların rolünü [...]

Belediyecilik Ekonomisi

Prof. Dr. Harun ÖZTÜRKLER Bir sosyo-ekonomik ve politik kurumsal yapı olan belediyeler, kamu hizmetlerinin vatandaşlara ulaştırılmasında en önemli halkalardan birisini oluşturur. Merkezi hükümetlerin sağladıkları kamu hizmetlerinin vatandaşların sosyo-ekonomik refahı üzerindeki etkisini doğrudan ölçmek zor olmakla birlikte, belediyelerin sundukları kamu hizmetleri [...]

ECONFO