Misyon – Mission

Hakkımızda

Uluslararası Ekonomik Araştırma ve Çalışmalar Derneği – ECONFO, küresel ekonomi ve iş dünyası konularında kaliteli ve bilimsel araştırmalar yapmak için objektif bir platform olarak kurulmuş, kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Ankara’da kurulan ve çeşitli coğrafi bölgelere ulaşma bakımından avantajlı pozisyonda olan ECONFO’nun üyeleri, akademisyenlerden ve iş dünyasındaki profesyonellerden oluşmaktadır. ECONFO, araştırmalar yapmak ve sektörel talepler ile akademik çalışmaları köprülemek için projeler geliştirmek amacıyla kurulmuştur. Başlıca inceleme ve araştırma ilgi alanları ekonomi, işletme, uluslararası ilişkiler ve ulusal ve küresel düzeyde toplumun büyük kesimini etkileyen konuları kapsar. ECONFO bir uluslararası akademik dergi yayınlayarak, seminerler ve çalıştaylar düzenleyerek ve özel ve kamu kuruluşları ve uluslararası kuruluşlar için uzun vadeli araştırma projeleri yaparak bu amaçlarını gerçekleştirmeye çalışır. Objektif bir platform olarak ECONFO bireysel ve akademik özgürlükleri vurgulayarak, güncel liberal değer yargılarına değer verir ve saygı gösterir.

About Us

The Foundation for International Economic Research and Studies – ECONFO, is a non-profit organization, founded as an objective platform to provide quality and scholarly research in global economic and business issues. Founded in Ankara, Turkey, and placed in an advantageous position to reach divers geographic locations, ECONFO members consist of academics and business professionals. ECONFO was founded with the aim to conduct research and develop projects to bridge sectoral demands. The scope of the discussion topics and research interests include economics, business, international relations, and topics and issues that affect a large portion of national and global society. A practical objective of ECONFO is to meet these aims with scholarly activities including publishing an international academic journal, organizing seminars and workshops, and conducting long term research projects for private and public entities, as well as international organizations. As an objective platform ECONFO emphasizes and respects individual and academic liberties, as well as contemporary liberal values.

ECONFO