Üye Kayıt Formu – Member Registration Form

Uluslararası Ekonomik Araştırma ve Çalışmalar Derneği

Dernek tüzüğünü okudum. Amaç ve yükümlülüklerini kabul ettim. Üye olmak istiyorum. Aidatımı her yıl içinde ödemeyi ve dernek çalışmalarına katkıda bulunacağımı taahhüt eder, Derneğe kabul edilmemi arz ederim.

 

 

...... /...... /20......

 

Adı Soyadı İmza

 

 

ECONFO