Posts by: econfo

Hakan Taşçı – Enerji Verimliliği Yatırımlarının Finansmanı

Enerji verimliliği konusu her geçen gün önemini artırmakta ve hayatın her alanında olduğu gibi işletmeler bazında da verim artışı için yapılabilecek pek çok iş bulunmaktadır. Üretim süresini, kaliteyi, performansı, iş güvenliğini ve çevresel etki seviyesini koruyarak veya iyi yönde geliştirerek […]

Ensuring Water Security in the Middle East: Policy Implications

ECONFO Başkan Yardımcısı Dr. Ali Oğuz DİRİÖZ’ün, Ortadoğu’da Su Güvenliği ile ilgili Euromesco Joint Policy Study 15; “Ensuring Water Security in the Middle East: Policy Implications” yazısı yayınlanmıştır. Emeği geçen bütün diğer editör ve yazarlara da tebrikler. @LielMaghen @PolitKonflikt @AravaInstitute […]

Savunma Ekonomisi Nedir ve Ne Çalışır?

Prof. Dr. Harun ÖZTÜRKLER Savunmanın, gıda arz güvenliği ile birlikte, her ülke için temel beka sorunu olmasına karşın savunma ekonomisinin ilgili literatürde oldukça az ilgi görüyor olması izaha muhtaç bir durumdur. Savunmayı klasik ve dar anlamıyla bir ülkenin toprak bütünlüğünün [...]

Türkiye’de Tarımsal Verimlilik

Prof. Dr. Harun ÖZTÜRKLER Bir ülkenin ekonomik büyüklüğünü gayrisafi yurtiçi hasılada (GSYH) ile ölçüyoruz. O ülkenin ekonomik refah düzeyini ise, kişi başına GSYH yansıtmaktadır. Böylece ekonomik refahta artış sağlayabilmek için GSYH’nın nüfus artış hızından daha büyük bir hızla artırılabilmesi gerekmektedir. [...]

Verimlilik ve Uzun Dönem Toplumsal Refah

Prof. Dr. Harun ÖZTÜRKLER İktisatçılar verimliliği çok basit anlamda bir üretim faktörünün birimi başına düşen çıktı ve verimlilik artışını bu çıktıda zaman içerisinde ortaya çıkan artış olarak tanımlamaktadır. Üretimin iki temel iki faktörü sermaye ve işgücüdür. Sermaye de kendi içerisinde [...]

Kent Ekonomisi Nedir?

Prof. Dr. Harun Öztürkler Kent ekonomisi, ekonomi ile coğrafyayı bir araya getiren, hanehalkları, firmalar ve yerel yönetimlerin, yer seçimleri ve diğer ekonomik, sosyo-ekonomik ve ekonomi-politik karar süreçlerinde etkinlik ve optimal seçimlerin koşullarını ve bu koşulların yerine getirilmesinde kamusal politikaların rolünü [...]

Belediyecilik Ekonomisi

Prof. Dr. Harun ÖZTÜRKLER Bir sosyo-ekonomik ve politik kurumsal yapı olan belediyeler, kamu hizmetlerinin vatandaşlara ulaştırılmasında en önemli halkalardan birisini oluşturur. Merkezi hükümetlerin sağladıkları kamu hizmetlerinin vatandaşların sosyo-ekonomik refahı üzerindeki etkisini doğrudan ölçmek zor olmakla birlikte, belediyelerin sundukları kamu hizmetleri [...]

ECONFO