Yayınlar – Publications

  • All
  • Analiz - Analysis
  • Rapor - Report

Hakan Taşçı – Enerji Verimliliği Yatırımlarının Finansmanı

Enerji verimliliği konusu her geçen gün önemini artırmakta ve hayatın her alanında olduğu gibi işletmeler bazında da verim artışı için yapılabilecek pek çok iş bulunmaktadır. Üretim süresini, kaliteyi, performansı, iş güvenliğini ve çevresel etki seviyesini koruyarak veya iyi yönde geliştirerek aynı seviyede veya daha fazla üretim miktarı için harcanan enerji miktarını azaltıcı her türlü proses, […]

Hakan Taşçı – Tahvil, Bono ve Eurobond Ürünleri

Sabit getirili menkul kıymetler bunları satın alanlara alacaklılık hakkı sağlayan, belirli bir meblağı temsil eden, dönemsel gelir getiren ve vade sonunda ihraççı tarafından ödeme taahhüdünde bulunulan yatırım araçlarıdır. Sabit getirili menkul kıymetler ürünlerinde yatırımcı vade sonunda ne kadarlık bir gelir elde edeceğini yatırım yaptığı anda bilmektedir. Sabit getirili menkul kıymetlerin pek çok çeşidi bulunmaktadır. Devlet [...]

Hakan Taşçı – Finansal Okuryazarlık – Mevduat Hesapları: Mayıs – 2020

Birikimlerimizi hem fiziki olarak güvenli bir şekilde koruyabilmek hem de enflasyona karşı değer kaybetmesine engel olmak amacıyla mutlaka çeşitli yatırım ürünlerinde değerlendirmemiz gerekmektedir. Piyasalarda pek çok sayıda yatırım ürünü bulunmakta ve her geçen gün bunlara yenileri de eklenmektedir. Bu çok sayıda seçenek içinden tercihlerimizi nasıl yapmamız gerektiği konusunda finansal okuryazarlık bize yol gösterecektir. Her şeyden [...]

Hakan Taşçı – Yatırım Ürünleri için Finansal Okuryazarlık: Nisan-2020

Finansal Okuryazarlık konusunun inceleme alanlarından birisi nasıl birikim yapabilir ve bu birikimler hangi yatırım araçlarında değerlendirebilir başlığıdır.  Bu bağlamdaki diğer önemli bir başlık ise, borçlanma ihtiyacı hangi kaynaklardan ve ne şekilde karşılanmalı sorusunun cevabıdır. Ancak bu konu bir başka yazıda ele alınacaktır. Bu yazıda Türkiye’de tasarruf eğilimlerine genel bir çerçeveden bakılacak ve birikimleri yatırıma dönüştürme [...]

Ensuring Water Security in the Middle East: Policy Implications

ECONFO Başkan Yardımcısı Dr. Ali Oğuz DİRİÖZ’ün, Ortadoğu’da Su Güvenliği ile ilgili Euromesco Joint Policy Study 15; “Ensuring Water Security in the Middle East: Policy Implications” yazısı yayınlanmıştır. Emeği geçen bütün diğer editör ve yazarlara da tebrikler. @LielMaghen @PolitKonflikt @AravaInstitute @tobbetum @IPCRI @Clingendaelorg @EcoPeaceME Congratulations to @ECONFO Vice President Dr. Ali Oğuz DİRİÖZ for contributing […]

Dr. Ali Oğuz Diriöz, Dr. Roee Kibrik – Forget the East-Med Pipeline: Advantages of Alternative Options to Transport the Easter Mediterranean Gas

In recent years, Israel, Greek Cypriot Administration of Southern Cyprus, Greece and Italy promoted the idea of constructing a long pipeline to transfer gas from Israel and Cyprus to Europe. It was argued that it would contribute to the European efforts to diversify energy sources. Discussing the project strengthened relations between the project partner countries, [...]

Dr. Ali Oğuz Diriöz – Impact of Covid 19 on Global Political Economy; the Case of Oil Prices

One of the most significant developments of the year 2020 is Covid19 that appeared towards the end of 2019; it is a global epidemic (pandemic) of the 21st century. These days, the whole world is being shaken by COVID 19 (new type of coronavirus) that has become a pandemic. This development is seriously and negatively [...]

Hakan Taşçı – Zor Günler İçin Finansal Okuryazarlık: Mart 2020

Finansal okuryazarlık en genel haliyle OECD tarafından şu şekilde tanımlanmaktadır: “Finansal okuryazarlık; risklerin ve kavramların bilgi ve farkındalığına sahip olmaktır. Ayrıca bu bilgiyi değişik finansal alanlarda etkili kararlar almak, birey ve toplumun finansal sağlıklı olma halini geliştirmek ve ekonomik hayata dâhil olmasını sağlamak için kullanma motivasyonu, becerisi ve güvenidir.” Finansal Okuryazarlık tanımlamaları yapılırken tasarrufun ve [...]

Hakan Taşçı – Küresel Para Haftası

Geçen ay yayınlanmaya başlanan serinin ilk yazısında finansal okuryazarlık konusunda karşımıza çıkan sorunların tek çaresinin eğitim olduğuna değinmiştim.  Bu ayki ikinci yazımda ise eğitim konusunun bir parçası olan “Küresel Para Haftası” hakkında bilgi vermek istiyorum. Küreselleşme ile beraber ülkelerin ekonomileri birbirinden olumlu ya da olumsuz gelişmeler karşısında kolayca etkilenmektedir. Bunun sonucu olarak da doğaldır ki [...]

Prof. Dr. Harun Öztürkler – Kovid-19: Türkiye İçin Bir Ekonomik Önlem Önerisi

Kovid-19, 1929’da başlayarak on yıl süren ve Büyük Buhran olarak adlandırılan geçen yüzyılın en büyük ekonomik krizini aşan ve belki de bu yüzyılın tamamı için ekonomik, politik ve uluslararası ilişkileri yeniden tanımlayacak küresel bir krizi ifade etmektedir.  Büyük Buhran, uluslararası ekonomik ve ticari ilişkiler kanallarıyla dönemin gelişmekte olan ülkelerini etkilemiş olsa bile, bir sanayileşmiş ülkeler [...]

ECONFO